Elektrodejonizacja

Elektrodejonizacja
Elektrodejonizacja (EDI) to innowacyjne rozwiązanie technologiczne w zakresie oczyszczania wody. Staje się coraz bardziej popularna w firmach z przemysłu farmaceutycznego, laboratoriach oraz biotechnologii. Technologia ta umożliwia otrzymanie wysokiej jakości wody, której parametry w zakresie przewodnictwa wynoszą mniej niż 0,2 mS/cm.

Woda wykorzystywana w procesie najpierw podlega procesowi odwróconej osmozy, gdzie jest oczyszczana, a następnie przesyła się ją do ogniw EDI w celu dokonania dejonizacji.

Cały proces EDI napędza się elektrycznie. Pole elektryczne wytwarza się pomiędzy dwiema elektrodami – katodą i anodą. Umieszcza się między nimi membrany – kationo-przepuszczalną i aniono-przepuszczalną. Do wypełnienia powstających przestrzeni wykorzystuje się żywice jonowymienne. Stałe napięcie przyłożone do elektrod ogniwa powoduje, że kationy są przyciągane do katody naładowanej ujemnie, a aniony do anody naładowanej dodatnio. Dzięki temu, że żywice tworzą drogę przepływu dla migrujących jonów, możliwa jest prawie całkowita dejonizacja. W przedziałach między ogniwami występuje nieustanna elektroliza wody – to z kolei powoduje wytwarzanie jonów wodorowych i wodorotlenowych. Utrzymują one żywicę w stanie wysoko zmineralizowanym, co eliminuje konieczność użycia silnych preparatów chemicznych, mających ją zregenerować. Nie zachodzi potrzeba magazynowania ich i nie pojawiają się problemy z neutralizacją.

W efekcie końcowym elektrodejonizacji woda w centralnym przedziale ogniwa zostaje skutecznie zdejonizowana. Jony, pod wpływem pola elektrycznego, nieodwracalnie przepłynęły bowiem do elektrod a w zewnętrznych przedziałach utworzył się roztwór stężony.

Zapraszamy do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego w celu uzyskania szczegółowych informacji.
plus Dodaj ten produkt do zapytania
zgloszenie