Menu Zamknij

Urządzenia wielofunkcyjne (multi)

Urządzenia multi stanowią innowacyjne rozwiązanie, pozwalające usuwać zarówno jony wapnia i magnezu (zmiękczanie wody), jak i jony żelaza i manganu (odżelazianie i odmanganianie). Urządzenia te neutralizują także amoniak oraz inne substancje organiczne. Filtry multi charakteryzują wyjątkowo niskie koszty eksploatacyjne. Urządzenia dostępne są w obudowach kompaktowych, jak i w wersji dwuelementowej.

Urządzenia występują w wersji czasowej (C) lub objętościowej (O).

Wersja objętościowa – z pomiarem zużycia wody – regeneracje odbywają się według rzeczywistego poboru wody z zachowaniem rezerwy do określonej godziny regeneracji. Jest to bardziej ekonomiczna (pod kątem kosztów eksploatacyjnych) i zalecana wersja.

W wersji objętościowej głowica posiada funkcje:

  • podtrzymywania pamięci sterownika;
  • regulacji długości cykli (zegar 762);
  • wskazania przepływu chwilowego;
  • wskazania ilości wody pozostałej do następnej regeneracji.

Wersja czasowa – bez pomiaru zużycia wody - regeneracje odbywają się według określonej godziny regeneracji.

Urządzenia kompaktowe Urządzenia jednokolumnowe Urządzenia dwukolumnowe

Urządzenia kompaktowe

Urządzenie kompaktowe, składające się ze zbiornika z włókien kompozytowych, umieszczonego wewnątrz zbiornika na sól z tworzywa i amerykańskich zaworów sterujących, które w sposób automatyczny przeprowadzają cykle regeneracji złoża przy użyciu soli.

Seria Optimo 100-205

MODEL

Zużycie

soli(1)

[kg/1reg.]

Przepływ

nominalny

[m3/h]

Przepływ

maksymalny

[m3/h]

Spadek ciśnienia(2)

[bar]

Ilość

żywicy

[dm3]

MULTI OPTIM 13

1,0 – 3,0

0,3

0,4

0,1

12,5

MULTI OPTIM 20

2,0 – 5,0

0,6

0,8

0,2

25

(1) W zależności od przyjętej pojemności jonowej
(2) Przy przepływie nominalnym

Urządzenia jednokolumnowe

Urządzenie jednokolumnowe, składające się ze zbiornika z włókien kompozytowych oraz oddzielnego zbiornika na sól z tworzywa i amerykańskich zaworów sterujących, które w sposób automatyczny przeprowadzają cykle regeneracji złoża przy użyciu soli.

Zastosowanie tego rodzaju urządzenia wymusza przerwę w dostawie wody uzdatnionej do obiegu. Wynika to z konieczności przeprowadzenia regeneracji złoża, która może potrwać do kilku godzin.

Seria Optim 08-100

MODEL

Zużycie

soli(1)

[kg/1reg.]

Przepływ

nominalny

[m3/h]

Przepływ

maksymalny

[m3/h]

Spadek ciśnienia(2)

[bar]

Ilość

żywicy

[dm3]

MULTI OPTIM 12

1,0 – 3,0

0,3

0,4

0,1

12,5

MULTI OPTIM 25

2,0 – 5,5

0,6

0,8

0,2

25

MULTI OPTIM 40

3,0-8,0

0,9

1,1

0,4

37,5

MULTI OPTIM 50

4,0-10,3

1,3

1,5

0,6

50

MULTI OPTIM 60

5,0-13,5

1,6

1,9

0,7

62,5

MULTI OPTIM 75

6,0-16,5

1,9

2,3

0,8

75

MULTI OPTIM 90

7,0-19,0

2,2

2,6

0,9

87,5

MULTI OPTIM 100

8,0-22,0

2,5

3,0

1,0

100

(1) W zależności od przyjętej pojemności jonowej
(2) Przy przepływie nominalnym

Urządzenia dwukolumnowe

Urządzenie dwukolumnowe, składające się z dwóch zbiorników z włókien kompozytowych oraz zbiornika na sól z tworzywa i dwóch amerykańskich zaworów sterujących w wersji objętościowej, które w sposób automatyczny przeprowadzają cykle regeneracji złoża przy użyciu soli. Zastosowanie tego rodzaju urządzenia daje możliwość dwóch trybów pracy – równoległej oraz naprzemiennej.

W przypadku pracy równoległej oba zbiorniki pracują jednocześnie, pozwala to osiągnąć możliwość filtracji dla większych przepływów maksymalnych, ale jednocześnie wymusza przerwę w dostawie wody zmiękczonej do obiegu. Wynika to z konieczności przeprowadzenia regeneracji złoża, która może potrwać do kilku godzin.

Praca naprzemienna pozwala na ciągłą pracę urządzenia, tzn. jeden zbiornik zasypany złożem pracuje, natomiast drugi w tym czasie przechodzi w cykl regeneracyjny.

Seria Duo Optim 08-100

MODEL

Zużycie

soli(1)

[kg/1reg.]

Przepływ

nominalny

[m3/h]

Przepływ

maksymalny

[m3/h]

Spadek ciśnienia(2)

[bar]

Ilość

żywicy

[dm3]

DUO MULTI OPTIM 12

1,0 – 3,0

0,6

0,8 (1,6)*

0,1

12,5

DUO MULTI OPTIM 25

2,0 – 5,5

0,9

1,1 (2,2)*

0,2

25

DUO MULTI OPTIM 40

3,0-8,0

1,3

1,5 (3,0)*

0,4

37,5

DUO MULTI OPTIM 50

4,0-10,3

1,6

1,9 (3,8)*

0,6

50

DUO MULTI OPTIM 60

5,0-13,5

1,9

2,3 (4,6)*

0,7

62,5

DUO MULTI OPTIM 75

6,0-16,5

2,2

2,6 (5,2)*

0,8

75

DUO MULTI OPTIM 90

7,0-19,0

2,5

3,0 (6,0)*

0,9

87,5

DUO MULTI OPTIM 100

8,0-22,0

0,6

0,8 (1,6)*

1,0

100

(1) W zależności od przyjętej pojemności jonowej
(2) Przy przepływie nominalnym
(3) Przy pracy obu kolumn (poza regeneracją) w wersji równoległej