Menu Zamknij

Filtry ciśnieniowe

Do usuwania jonów żelaza i manganu, a także innych pierwiastków występujących w ujęciach wody surowej, służą filtry wody. Poprawiają także walory organoleptyczne – zapach i barwę. Nadmiar wspomnianych pierwiastków odpowiada za powstawanie brązowych lub białych zacieków na armaturze, dodatkowo jest przyczyną nieprzyjemnego smaku i zapachu płynu. Kluczem do sukcesu przy tego rodzaju uzdatnianiu jest odpowiedni dobór złoża, w którym pomogą nasi doświadczeni technolodzy. W ofercie mamy filtry przemysłowe oraz domowe do odżelaziania oraz odmanganiania.

Najprostszym sposobem oczyszczania wody ze związków żelaza i manganu występujących w postaci rozpuszczonej jest wynikiem przejścia ich w związki nierozpuszczalne, które usuwa się następnie na złożu filtracyjnym. Proces ten będzie zachodził tym szybciej im wyższe będzie pH płynu, dlatego czasem konieczne jest jej wstępne napowietrzenie.

W przypadku odżelaziania, podczas napowietrzania jony Fe(II) utleniane są do Fe(III) tlenem rozpuszczonym w wodzie Jeżeli natomiast woda nie została napowietrzona, to stosuje się utleniacze chemiczne np. nadmanganian potasu lub chlor.

Aby proces odmanganiania przebiegał prawidłowo, musi on zachodzić na złożu wpracowanym, tzn. pokrytym tlenkami manganu MnO2 lub przez złoże z rudy manganowej, które są utleniaczami jonów Mn(II) do Mn(III). Następnie pod wpływem rozpuszczonego tlenu utlenione są do Mn(IV) i ulegają wytrąceniu w postaci 
MnO2 · xH2O. Hydroliza związków manganu przebiega wolno, dlatego też mangan wyrugować z wody jest znacznie trudniej niż żelazo. Optymalne pH cieczy dla efektywnego utleniania manganu w procesach technologicznych wynosi 9,5 i towarzyszy mu jego obniżenie.

Do poprawy walorów organoleptycznych płynu stosuje się z kolei filtry wody ze złożem węglowym (tzw. filtry węglowe). Proces filtracji na węglu aktywnym polega na adsorpcji (pochłanianiu) na powierzchni adsorbenta porowatego, jakim jest węgiel, zanieczyszczeń (adsorbantów). Filtracja taka pozwala na poprawienie parametrów organoleptycznych wody: barwy, zapachu i smaku. Wykorzystanie własności adsorpcyjnych węgla aktywnego pozwala na usuwanie z wody substancji organicznych pochodzenia naturalnego i antropogenicznego, humusów, fenoli, chloru i jego związków, pewnej ilości wirusów i niektórych zanieczyszczeń nieorganicznych.

Nasze filtry charakteryzuje:

  • skuteczne usuwanie żelaza (do 20 mg/l) oraz manganu (do 3 mg/l),
  • zawór sterujący wysokiej jakości (produkcja amerykańska),
  • wydajność i dopuszczalna prędkość filtracji zależna od parametrów wody surowej,
  • odporny na korozję zbiornik z włókien szklanych,
  • regeneracja i płukanie wsteczne w pełni automatyczne,
  • urządzenie wyposażone w elektroniczny kontroler nadzorujący cykl płukania złoża,
  • wysokowydajne złoże o właściwościach katalitycznego utleniania związków żelaza.

Dlaczego oczyszczanie wody jest ważne?

H2O używamy codziennie, wiele razy, nawet się nad tym nie zastanawiając. Wykorzystujemy płyn do różnych czynności np. picia i kąpieli, ale także do mycia naczyń, owoców, warzyw, twarzy, zębów, itp. Mamy z nim nieustanny kontakt, np. piorąc pościel i ubrania, w których śpimy i chodzimy albo gotując obiady czy czyszcząc podłogi. A nieoczyszczona ciecz, która bywa niezdatna do użytku, może negatywnie wpływać na zdrowie i doprowadzać do powstania różnych schorzeń. W przypadku stałego kontaktu ze skórą nieprzefiltrowanej wody albo jej spożywania, mogą pojawić się poważne choroby układu pokarmowego lub nawet zakaźne. W niektórych przypadkach, nieleczone od razu, mogą skutkować nieodwracalnymi uszkodzeniami w organizmie i uszczerbkami na zdrowiu.

Zanieczyszczone rury, zwłaszcza takie odprowadzające i doprowadzające płyny w gospodarstwach przemysłowych, bywają niebezpiecznym siedliskiem bakterii i wirusów. W przypadku awarii lub uszkodzenia sieci w dużych miastach na terenie całego kraju, łatwo o przedostanie się bakterii, grzybów czy innych substancji szkodliwych ze ścieków i rozprowadzanie ich do domów oraz gospodarstw.

Jaki filtr wody wybrać?

To, jakie urządzenia będą odpowiednie, zależy od potrzeb i rodzaju posiadanej instalacji. Gdy chcemy pozbyć się z płynu bakterii lub drobnoustrojów, należy używać lamp UV do uzdatniania wody, które usuwają te zanieczyszczenia. Jeżeli głównym celem jest pozbycie się szkodliwych substancji chemicznych, do oczyszczania można zastosować takie urządzenia, które mają wkłady eliminujące żelazo i magnez. Dobór złoża jest każdorazowo zależny od wyników wody wejściowej.

Na wybór rodzaju filtra do oczyszczania wody ma wpływ także to, skąd pochodzi płyn. Jeśli jest dostarczany przez państwowe systemy wodociągowe, nie powinien być szkodliwy. Jeżeli korzystamy z własnej studni, dobrze jest zlecać, co jakiś czas, badania stanu cieczy stacjom sanitarno-epidemiologicznym.

Seria Optimo 100-205

Seria Optimo 100-205

MODEL

Powierzchnia filtracji

[m2]

Wydajność nominalna [m3/h]

Przy prędkości nominalnej (1) [m/h]

Przepływ maksymalny (2)

[m3/h]

Przepływ przy płukaniu (3)

[dm3/min]

Ilość złoża

[dm3]

8

12

20

OPTIMO 100

0,051

0,4

0,6

1,0

1,5

17 – 40

28

OPTIMO 120

0,086

0,5

0,8

1,5

1,7

28 – 60

44

OPTIMO 130

0,086

0,7

1,0

1,7

1,9

28 – 70

56

OPTIMO 140

0,099

0,8

1,2

2,0

2,5

33 – 80

84

OPTIMO 155

0,130

1,0

1,6

2,6

3,0

43 – 90

112

OPTIMO 175*

0,164

1,3

2,0

3,3

4,0

55 – 90

168

OPTIMO 205*

0,223

1,8

2,7

4,5

5,0

74 – 90

196

* tylko z lekkimi złożami filtracyjnymi
(1) wybór prędkości filtracji zależy od składu wody I rodzaju złoża
(2) przepływ dopuszczalny krótkotrwale przy ∆p = 1,5 bara
(3) w zależności od rodzaju filtra

Seria Optimo 160-480

Seria Optimo 160-480

MODEL

Powierzchnia filtracji
[m2]

Wydajność nominalna [m3/h]
Przy prędkości nominalnej (1)
[m/h
Przepływ maksymalny(2)
[m3/h]
Przepływ przy płukaniu (3)
[dm3/min]
Ilość złoża
[dm3]

8

12

20

OPTIMO 160

0,130

1,0

1,6

2,6

3,0

2,6 – 6,5

112

OPTIMO 180

0,164

1,3

2,0

3,3

4,0

3,3 – 8,2

168

OPTIMO 210

0,223

1,8

2,7

4,5

5,0

4,4 – 11,0

196

OPTIMO 240

0,292

2,4

3,5

5,8

7,0

5,8 – 14,6

308

OPTIMO 300

0,456

3,6

5,5

9,1

11,5

9,1 – 22,8

420

OPTIMO 360

0,656

5,3

8,0

13,1

16,0

13,1 – 33*

588

OPTIMO 420

0,893

7,1

11,0

17,8

22,0

18,0 – 45*

700

OPTIMO 480

1,167

9,3

14,0

23,0

23,0

22,8 – 58*

1000

* tylko dla montażu bocznego z dodatkowymi zaworami Aquamatic
(1) wybór prędkości filtracji zależy od składu wody I rodzaju złoża
(2) przepływ dopuszczalny krótkotrwale przy ∆p = 1,5 bara
(3) w zależności od rodzaju filtra