Menu Zamknij

Filtry ciśnieniowe

Filtry wody służą do usuwania z wody jonów żelaza i manganu, a także innych pierwiastków występujących w ujęciach wody surowej. Poprawiają także walory organoleptyczne – zapach i barwę. Nadmiar wspomnianych pierwiastków odpowiada za powstawanie brązowych lub białych zacieków na armaturze, dodatkowo powoduje nieprzyjemny smak i zapach wody. Kluczem do sukcesu przy tego rodzaju uzdatnianiu jest odpowiedni dobór złoża, w którym pomogą nasi doświadczeni technolodzy. W ofercie mamy filtry wody przemysłowe oraz domowe do odżelaziania oraz odmanganiania.

Najprostszym sposobem oczyszczania wody ze związków żelaza i manganu występujących w postaci rozpuszczonej jest spowodowanie przejścia ich w związki nierozpuszczalne, które usuwa się następnie na złożu filtracyjnym. Proces ten będzie zachodził tym szybciej im wyższe będzie pH wody, dlatego czasem konieczne jest jej wstępne napowietrzenie.

W przypadku odżelaziania, podczas napowietrzania jony Fe(II) utleniane są do Fe(III) tlenem rozpuszczonym w wodzie Jeżeli natomiast woda nie została napowietrzona, to stosuje się utleniacze chemiczne np. nadmanganian potasu lub chlor.

Aby proces odmanganiania przebiegał prawidłowo, musi on zachodzić na złożu wpracowanym, tzn. pokrytym tlenkami manganu MnO2 lub przez złoże z rudy manganowej, które są utleniaczami jonów Mn(II) do Mn(III). Następnie pod wpływem rozpuszczonego tlenu utlenione są do Mn(IV) i ulegają wytrąceniu z wody w postaci 
MnO2 · xH2O. Hydroliza związków manganu przebiega wolno, dlatego też mangan wyrugować z wody jest znacznie trudniej niż żelazo. Optymalne pH wody dla efektywnego utleniania manganu w procesach technologicznych wynosi 9,5 i towarzyszy mu jego obniżenie.

Do poprawy walorów organoleptycznych wody stosuje się z kolei filtry wody ze złożem węglowym (tzw. filtry węglowe). Proces filtracji na węglu aktywnym polega na adsorpcji (pochłanianiu) na powierzchni adsorbenta porowatego, jakim jest węgiel, zanieczyszczeń (adsorbantów). Filtracja taka pozwala na poprawienie parametrów organoleptycznych wody: barwy, zapachu i smaku. Wykorzystanie własności adsorpcyjnych węgla aktywnego pozwala na usuwanie z wody substancji organicznych pochodzenia naturalnego i antropogenicznego, humusów, fenoli, chloru i jego związków, pewnej ilości wirusów i niektórych zanieczyszczeń nieorganicznych.

Nasze filtry charakteryzuje:

  • skuteczne usuwanie z wody żelaza (do 20 mg/l) oraz manganu (do 3 mg/l),
  • zawór sterujący wysokiej jakości (produkcja amerykańska),
  • wydajność i dopuszczalna prędkość filtracji zależna od parametrów wody surowej,
  • odporny na korozję zbiornik z włókien szklanych,
  • regeneracja i płukanie wsteczne w pełni automatyczne,
  • urządzenie wyposażone w elektroniczny kontroler nadzorujący cykl płukania złoża,
  • wysokowydajne złoże o właściwościach katalitycznego utleniania związków żelaza.
Seria Optimo 100-205

Seria Optimo 100-205

MODEL

Powierzchnia filtracji

[m2]

Wydajność nominalna [m3/h]

Przy prędkości nominalnej (1) [m/h]

Przepływ maksymalny (2)

[m3/h]

Przepływ przy płukaniu (3)

[dm3/min]

Ilość złoża

[dm3]

8

12

20

OPTIMO 100

0,051

0,4

0,6

1,0

1,5

17 – 40

28

OPTIMO 120

0,086

0,5

0,8

1,5

1,7

28 – 60

44

OPTIMO 130

0,086

0,7

1,0

1,7

1,9

28 – 70

56

OPTIMO 140

0,099

0,8

1,2

2,0

2,5

33 – 80

84

OPTIMO 155

0,130

1,0

1,6

2,6

3,0

43 – 90

112

OPTIMO 175*

0,164

1,3

2,0

3,3

4,0

55 – 90

168

OPTIMO 205*

0,223

1,8

2,7

4,5

5,0

74 – 90

196

* tylko z lekkimi złożami filtracyjnymi
(1) wybór prędkości filtracji zależy od składu wody I rodzaju złoża
(2) przepływ dopuszczalny krótkotrwale przy ∆p = 1,5 bara
(3) w zależności od rodzaju filtra

Seria Optimo 160-480

Seria Optimo 160-480

MODEL

Powierzchnia filtracji
[m2]

Wydajność nominalna [m3/h]
Przy prędkości nominalnej (1)
[m/h
Przepływ maksymalny(2)
[m3/h]
Przepływ przy płukaniu (3)
[dm3/min]
Ilość złoża
[dm3]

8

12

20

OPTIMO 160

0,130

1,0

1,6

2,6

3,0

2,6 – 6,5

112

OPTIMO 180

0,164

1,3

2,0

3,3

4,0

3,3 – 8,2

168

OPTIMO 210

0,223

1,8

2,7

4,5

5,0

4,4 – 11,0

196

OPTIMO 240

0,292

2,4

3,5

5,8

7,0

5,8 – 14,6

308

OPTIMO 300

0,456

3,6

5,5

9,1

11,5

9,1 – 22,8

420

OPTIMO 360

0,656

5,3

8,0

13,1

16,0

13,1 – 33*

588

OPTIMO 420

0,893

7,1

11,0

17,8

22,0

18,0 – 45*

700

OPTIMO 480

1,167

9,3

14,0

23,0

23,0

22,8 – 58*

1000

* tylko dla montażu bocznego z dodatkowymi zaworami Aquamatic
(1) wybór prędkości filtracji zależy od składu wody I rodzaju złoża
(2) przepływ dopuszczalny krótkotrwale przy ∆p = 1,5 bara
(3) w zależności od rodzaju filtra