Menu Zamknij

Ciśnieniowe filtry przemysłowe wody

Do dużych instalacji przemysłowych oferujemy filtry ze zbiornikami stalowymi oraz układem zaworów membranowych lub przepustnic zapewniających bezobsługowe cykle płukania. W zależności od zastosowanego złoża oraz procesu technologicznego usuwają one z wody żelazo, mangan, amoniak, arsen czy siarkowodór. Dobór odpowiedniego złoża jest kluczem do prawidłowego uzdatnienia wody i jest każdorazowo zależny od parametrów wody wejściowej. W zależności od wybranego złoża, ciśnieniowe filtry przemysłowe spełniają różne funkcje.

Do poprawy walorów organoleptycznych wody stosuje się filtry wody ze złożem węglowym (tzw. filtry węglowe). Proces filtracji na węglu aktywnym polega na adsorpcji (pochłanianiu) na powierzchni adsorbenta porowatego, jakim jest węgiel, zanieczyszczeń (adsorbantów). Filtracja taka pozwala na poprawienie parametrów organoleptycznych wody: barwy, zapachu i smaku. Wykorzystanie własności adsorpcyjnych węgla aktywnego pozwala na usuwanie z wody substancji organicznych pochodzenia naturalnego i antropogenicznego, humusów, fenoli, chloru i jego związków, pewnej ilości wirusów i niektórych zanieczyszczeń nieorganicznych.

Do usunięcia z wody żelaza i manganu stosuje się złoże katalityczne. Najprostszym sposobem oczyszczania wody ze związków żelaza i manganu występujących w postaci rozpuszczonej jest spowodowanie przejścia ich w związki nierozpuszczalne, które usuwa się następnie na złożu filtracyjnym. Proces ten będzie zachodził tym szybciej im wyższe będzie pH wody, dlatego czasem konieczne jest jej wstępne napowietrzenie. W przypadku odżelaziania, podczas napowietrzania jony Fe(II) utleniane są do Fe(III) tlenem rozpuszczonym w wodzie. Jeżeli natomiast woda nie została napowietrzona, to stosuje się utleniacze chemiczne np. nadmanganian potasu lub chlor.

Aby proces odmanganiania przebiegał prawidłowo, musi on zachodzić na złożu wpracowanym, tzn. pokrytym tlenkami manganu MnO2 lub przez złoże z rudy manganowej, które są utleniaczami jonów Mn(II) do Mn(III). Następnie pod wpływem rozpuszczonego tlenu utlenione są do Mn(IV) i ulegają wytrąceniu z wody w postaci 
MnO2 · xH2O. Hydroliza związków manganu przebiega wolno, dlatego też mangan wyrugować z wody jest znacznie trudniej niż żelazo. Optymalne pH wody dla efektywnego utleniania manganu w procesach technologicznych wynosi 9,5 i towarzyszy mu jego obniżenie.

Nasze ciśnieniowe filtry przemysłowe mogą zostać wyposażone w automatyczne zestawy sterujące układem za pomocą rozdzielaczy ciśnienia lub elektrozaworów przez centralną szafę sterującą z programatorem czasowym lub sterownikiem PLC. Oferujemy także wykonanie wizualizacji pracy na panelu graficznym (tzw. SCADA).

Przemysłowy filtr przemysłowy

Seria Optimo 800 – 3800

MODEL

Pow.

filtracji

[m2]

Wydajność nominalna [m3/h]

Przy prędkości filtracji (1) [m/h]

Przepływ przy

Płukaniu [m3/h] (3)

Ilość

złoża

[m3]

8

12

20

min

max

OPTIMO 800

0,50

4,8

7,2

12,1

17,6

35,2

0,60

OPTIMO 1000

0,79

2,5

3,8

6,3

27,5

55,0

0,31

OPTIMO 1200

1,13

10,9

16,3

27,1

39,6

79,2

1,36

OPTIMO 1400

1,54

14,8

22,2

36,9

53,9

107,8

1,85

OPTIMO 1600

2,01

19,3

29,0

48,3

70,4

140,7

2,41

OPTIMO 1800

2,54

24,4

36,6

61,1

89,1

178,1

3,05

OPTIMO 2000

3,14

30,2

45,2

75,4

110,0

219,9

3,77

OPTIMO 2400

4,52

43,4

65,1

108,6

158,3

316,7

5,43

OPTIMO 2800

6,16

59,1

88,7

147,8

215,5

431,0

7,39

OPTIMO 3000

7,07

67,9

101,8

169,6

247,4

494,8

8,48

OPTIMO 3400

9,08

87,2

130,7

217,9

317,8

635,5

10,90

OPTIMO 3800

11,34

108,9

163,3

272,2

396,9

793,9

13,61