Menu Zamknij

Demineralizacja wody

Demineralizacja wody polega na usuwaniu lub redukcji jonów dodatnich (kationów) i ujemnych (anionów) podczas przepływu wody najpierw przez kolumnę z żywicą kationitową, a następnie przez kolumnę z żywicą anionitową. Rezultatem tego procesu jest woda, z której usunięto większość rozpuszczonych minerałów. Konieczne jest także odpowiednie zagospodarowanie popłuczyn, które po regeneracji kationitu są silnie kwaśne, natomiast po regeneracji anionitu – silnie zasadowe. Do każdego procesu demineralizacji należy więc odpowiednio dobrać proces zarządzania gospodarką ściekową.

Jakość wody otrzymywanej w tym procesie zależna jest od różnych czynników. Terminy „wysoka jakość wody" i „czysta woda" często używane podczas omawiania dejonizacji wody odnoszą się tylko do poziomu rozpuszczonych składników mineralnych. Proces wymiany jonowej nie zmniejsza zawartości bakterii w wodzie. W celu usunięcia bakterii należy dodatkowo w układzie zamontować lampę UV lub zastosować inne rozwiązanie.

Demineralizacja wody stosowana jest najczęściej w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym oraz kosmetycznym. Dzięki zastosowaniu tego procesu usuwane są bowiem związki soli mineralnych, które powodują powstawanie korozji oraz osadów w rurach. Zastosowanie tego procesu powoduje więc ochronę urządzeń przemysłowych i wydłuża ich żywotność.

Urządzenie składa się z kolumn (Kationit lub Anionit), wyposażonych w automatyczne głowice wielodrogowe lub układ zaworów oraz sterowniki, zapewniające bezobsługowe cykle regeneracji.

Stacje Demi

Seria Optim 130 – 1000 (dane dla jednej kolumny)

MODEL

Pojemność

jonowa

[oF x m3]

Zużycie

soli(1)

[kg/1reg.]

Przepływ

nominalny

[m3/h]

Przepływ

maksymalny

[m3/h]

Spadek ciśnienia(2)

[bar]

Ilość

żywicy

[dm3]

OPTIM 130

520 – 910

10 – 29

3,2

5,2

0,1

130

OPTIM 180

720 – 1260

14 – 40

4,5

7,2

0,2

180

OPTIM 210

840 – 1470

17 – 46

5,3

8,4

0,3

210

OPTIM 300

1200 – 2100

24 – 66

7,5

12

0,4

300

OPTIM 500

2000 – 3500

40 – 110

12,5

20

0,6

500

OPTIM 700

2800 – 4900

56 – 154

17,5

22

1,0

700

OPTIM 1000

4000 – 7000

80 – 220

22 (25*)

22 (40*)

1,7

1000

(1) W zależności od przyjętej pojemności jonowej
(2) Przy przepływie nominalnym
(*) Dla montażu bocznego z dodatkowymi zaworami Aquamati