Odwrócona osmoza

Odwrócona osmoza

Istotą procesu odwróconej osmozy (RO – reverse osmosis) jest oddzielenie wody od rozpuszczonych w niej substancji, bez stosowania jakichkolwiek środków chemicznych. Proces odwróconej osmozy zapewni usunięcie z wody jonów jedno- i wielowartościowych ze stopniem odrzutu 98-99,5%. Jedynymi składnikami pozostającymi w tak oczyszczonej wodzie są rozpuszczone w niej gazy, np.: tlen i dwutlenek węgla.

W procesie odwróconej osmozy woda podawana jest pod ciśnieniem na membranę półprzepuszczalną. Permeat, czyli cząstki wody czystej, jest odprowadzany do wylotu urządzenia, natomiast koncentrat w postaci jonów, koloidów i bakterii odprowadzany jest do kanalizacji.

Urządzenia odwróconej osmozy produkcji H2Optim mogą zawierać zarówno membrany tradycyjne serii AG jak i niskoenergetyczne AK. Ponadto dobrane pompy na urządzeniu RO charakteryzują się zapasem wydajności i ciśnienia rzędu 30% co umożliwia eksploatację na wodzie zimnej oraz korektę nastaw po dłuższym czasie eksploatacji membran.

Woda podawana na osmozę powinna być dobrej jakości, odżelaziona, zmiękczona lub korygowana chemicznie antyskalantami oraz odchlorowana lub zabezpieczona antyutleniaczami.

 

Zasadnicze cechy konstrukcyjne w wersji podstawowej:

 • Szafa sterownicza ze sterownikiem Moeller EASY (bez panelu)
 • Manometry
 • Rotametr permeatu, koncentratu i recyrkulatu (w niektórych modelach recyrkulat może nie występować)
 • Miernik przewodności z wyjściem przekaźnikowym i wyjściem prądowym
 • Filtr wstępny
 • Elektrozawór wejściowy
 • Układ automatycznego przemywania
 • Zabezpieczenie przed niskim ciśnieniem
 • Zabezpieczenie przed wahaniami ciśnienia
 

Dodatkowe wyposażenie wersji rozszerzonej:

 • Szafa sterownicza ze sterownikiem Siemens Simatic i panelem dotykowym
 • Przetworniki ciśnień analogowe
 • Przepływomierze permeatu, koncentratu i recyrkulatu analogowe
 • Układ UWS automatycznego wyrównywania stężeń po każdym wyłaczeniu osmozy
 • Układ CIP do okresowego płukania chemicznego, dezynfekcji i konserwacji postojowej
 • Układ WSP wstępnej segregacji permeatu
 • Zabezpieczenie przed wysokim ciśnieniem permeatu
plus Dodaj ten produkt do zapytania
zgloszenie