Aktualności
POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA H2Optim
2017-11-02 POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA H2Optim

Strategicznym celem firmy H2Optim Sp. z o.o. Sp.K. jest stałe doskonalenie poziomu obsługi Klienta oraz jakości oferowanych systemów uzdatniania wody. Podejmowane przez nas zobowiązania mają na celu spełnienie nieustannie rosnących wymagań Klientów, zarówno w zakresie proponowanych rozwiązań dla przemysłu, jak i odbiorców indywidualnych.


Dzięki sprawnej i efektywnej współpracy pracowników i kierownictwa naszej firmy oraz korzystaniu z wiarygodnych dostawców, dążymy do zwiększenia konkurencyjności firmy na bardzo wymagającym rynku uzdatniania wody. Nieustanne poszukiwanie i wdrażanie najnowszych technologii, a przede wszystkim ciągłe doskonalenie się kadry, pozwala nam na osiągnięcie satysfakcji klientów oraz umacnianie wiarygodności naszej firmy.


Potwierdzeniem przyjęcia powyższych założeń jest wdrożenie w firmie H2Optim Sp. z o.o. Sp.K. systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001 oraz systemu zarządzania bhp zgodnego z normą OHSAS 18001.

Zarówno Zarząd, jak i poszczególni pracownicy, zobowiązują się przestrzegać, jako nadrzędne, obowiązujące przepisy prawa, wykonywać powierzone obowiązki zgodnie z niniejszą polityką, a także założeniami przyjętego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Przedstawiona Polityka ZSZ wdrażana będzie poprzez realizację poszczególnych założeń obejmujących:

  • prowadzoną według ustalonych zasad współpracę z Klientami,

  • analizę potrzeb i oczekiwań Klientów,

  • podnoszenie jakości oferowanych produktów i usług,

  • ciągły rozwój kwalifikacji kadry,

  • zapobieganie urazom i schorzeniom zawodowym związanym z wykonywaną pracą,

  • zapobieganie zanieczyszczeniom i minimalizowanie niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne, poprzez stosowanie nowoczesnych technologii i zwiększanie świadomości pracowników,

  • stałe doskonalenie wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.


 Jako Prezes spółki postanawiam przyjąć za priorytet rozwijanie wiedzy i świadomości swych pracowników w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bhp. W tym celu pracownicy kierowani będą na szkolenia oraz motywowani do pogłębiania zaangażowania w realizację działań firmy H2Optim Sp. z o.o. Sp.K. w sposób świadomy i odpowiedzialny za jakość.

zgloszenie