Rozwiązania projektowe

Firma H2Optim projektuje stacje uzdatniania wody w pełnym zakresie, z uwzględnieniem indywidualnych życzeń Inwestora.

Nasze projekty realizowane są w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie a także w oparciu o ogólnie przyjęte wytyczne dotyczące projektowania instalacji uzdatniania wody.

Projekty wykonywane są zgodnie ze sztuką inżynierską.

Współpracujemy z wieloma poważnymi biurami projektowymi oraz firmami wykonawczymi w projektowaniu i realizacji inwestycji dla energetyki cieplnej, przemysłu spożywczego, przetwórczego, gmin.

zgloszenie