Menu Zamknij

Odżelaziacze wody – jak działają

Systemy zaopatrywania ludzi w wodę muszą sprostać nie lada wyzwaniu, jakim jest nadmierne stężenie związków żelaza. W wodach powierzchniowych poziom tych związków może się okresowo zwiększać lub zmniejszać. Duża ilość żelaza i manganu to powszechnie występujący problem w wodach podziemnych. W przypadku ujęć powierzchniowych żelazo występuje w pobliżu źródła zanieczyszczania lub w bardziej leniwych fragmentach rzek. Stężenie sięgać może nawet kilkudziesięciu mg żelaza/dm3 wody. Wysoka zawartość sprawia, że woda ma metaliczny posmak, może też mieć rdzawe zabarwienie. W takich przypadkach zaleca się zastosowanie odżelaziaczy.

Skąd biorą się związki żelaza w wodzie?

Mogą pochodzić między innymi ze ścieków przemysłowych odprowadzanych do ziemi, z wód kopalnianych, z gleby, z korozji rur oraz zbiorników żelaznych.

Usuwanie żelaza z wody zachodzi poprzez zmianę wartościowości żelaza z dwuwartościowego (rozpuszczalnego w cieczy) do trójwartościowego (nierozpuszczalne), które następnie usuwa się w procesie odżelaziania na złożu filtracyjnym.

Równocześnie ze związkami żelaza w wodach występują też związki manganu. Ich ilość jest jednak mniejsza, wynosi zazwyczaj 10-20 % zawartości żelaza. Mangan trudniej usuwa się z wody niż żelazo. Ten pierwiastek pochodzi z gruntów, zanieczyszczeń przemysłowych odprowadzanych do wód powierzchniowych czy obumarłych części roślin. W wodach naturalnych zawartość manganu to na ogół 0,1-0,3 mg na litr. Najmniej zawierają go wody z terenów górskich, najwięcej te z obszarów nizinnych oraz wód głębinowych. Usuwanie tego pierwiastka polega na utlenieniu z postaci dwuwartościowej do czterowartościowej, którą również można już potem bez trudu usunąć w procesie filtracji.

Dysponujemy szeroką gamą odżelaziaczy OPTIMO w dwóch seriach:

  • OPTIMO 100 – 205 o wydajnościach 0,4 – 5,0 m3/h
  • OPTIMO 160 – 480 o wydajnościach 1,0 – 23,0 m3/h

Odżelaziacze OPTIMO:

  • skutecznie eliminują z wody żelazo (do 20 mg) i mangan (do 3 mg)
  • wydajność i dopuszczalna prędkość filtrowania zależy od parametrów wody surowej
  • automatyczna regeneracja złoża
  • katalitycznie strącają i odfiltrowują związki żelaza i manganu
  • za pomocą elektromechanicznego lub elektronicznego kontrolera nadzorują cykl płukania złoża

Nasze urządzenia składają się z:

  • zbiornika odpornego na korozję, wykonanego z włókien szklanych o zwiększonej wytrzymałości
  • wydajnego złoża filtrującego o właściwościach katalitycznego utleniania związków żelaza i manganu
  • głowicy elektronicznej bądź elektromechanicznej sterującej procesem filtrowania i regeneracji złoża

Jeżeli chcecie Państwo uzyskać więcej informacji na temat naszych odżelaziaczy, prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z przedstawicielem firmy H2Optim.